Šifra Mistra Paganiniho konečně rozpoznána

Zdá se být neuvěřitelné, že přítomnost pražské Kampy v názvu jedné z nejproslulejších skladeb nedostižného pokořitele houslí Nicolo Paganiniho dosud unikala pozornosti. Ano, už sama existence brilantní virtuózní skladby La Campanella, natož pak její obsah, jsou toho důkazem. Nové poznatky začaly vyplouvat na světlo světa, teprve když se touto skutečností začala zabývat řimsologie. Výsledky tohoto bádání na VII. Ročníku konference Kampa střed světa shrnulJulius Hůlek, jenž se už po léta soustavně zabývá problematikou středu světa na Kampě. Dospěl k závěru, že 1) Paganiniho Campanella je časnější paralelou Smetanovy Vltavy, včetně Libušina proroctví (tentokrát 54600012-800
ovšem ne o Praze, ale „jen“ o Kampě), 2) Paganinimu se s překvapivou plasticitou podařilo realisticky zpodobit rušný život na Kampě, zejména v jejích parkových zákoutích, kromě jiného zejména motivů milostných a erotických, dešifrovaných díky řimsologicky orientované pornomuzikologické analýze a 3) v závěru skladby pomocí harmonické modulace Paganini vlastně vyslovuje podnět přemístit nebo vybudovat Kampu někde jinde, kde jí nehrozí zkáza, jak tomu je nyní, s tím, že její neodmyslitelný střed světa zůstane zachován. Věrohodnost Libušina proroctví destilovaného Paganinim nezpochybňuje, nýbrž naopak podporuje fakt, že ji napsal dříve, než navštívil Prahu – tak silná byla jeho obraznost. Stejně tak důležité je, že italské slovo la campanella znamená zvonek – ano, na Kampě se dozajista všelijak zvonilo už dříve a není důvod, proč by tomu tak nemohlo být i dnes. Skladba má formu rondovou, hlavní hudební motiv a odpovídající úsek se tu opakuje dokola a i my se po Kampě – zatím stále ještě – procházíme dokola. Tajemství vztahu Kampy a Campanelly je konečně potvrzeno opusovým číslem 7……a to na VII.Konferenci! Sedmička je číslem mystickým, takže řimsologie si znovu ověřila schopnost hledat něco v něčem, v čem to není nebo nemusí být a nakonec to tam přece jen nalézt.