Jak to všechno vzniklo

Je tomu již více než dva roky, kdy  byla  vyhlášena veřejná sbírka na zhotovení a instalaci zvonu  na Malostranskou besedu. Tato sbírka měla být jistou zkouškou, jestli se v této složité době dokážeme spojit a pomoci dobré věci. A nakonec se skutečně podařilo. Rok poté jsme společně poprvé vyzváněli na náš zvon Václav, který zde zůstane, věříme již navěky jako symbol naší pospolitosti. Nese požehnání jeho eminence Miloslava Kardinála Vlka s přáním, aby naší krásné Praze 1 nesl jen samé štěstí.

Štěstí žel bohu nepřichází samo, a některým  se vyhýbá. Někdy však stačí trochu pomoci a je zas o několik šťastnějších více. Ve spolupráci s Malostranskými a Staroměstskými novinami jsme proto začali vytvářet charitativní projekt pro Prahu 1, který měl prostřednictvím veřejné sbírky získávat finanční prostředky pro ty, kteří na území naší městské části pomoc potřebují. Pomohli jsme již Studiu Oáza, pomáháme Nadaci Artevide, uskutečnily se další akce, při kterých se získaly finance na dobročinné účely. Projekt získal své patrony, hlásilo se stále více těch, kteří zde žijí či pracují a mají zájem pomoci.

Proto vzniklo občanské sdružení KampaNula a zároveň se zakládá nadační fond KampaNula (latinsky zvonek), který by se mohl stejně jako zvon Václav stát symbolem pro budoucí generace, který zde zanecháme my všichni, kteří známe ten úžasný pocit, když můžeme někomu pomoci …

Základním posláním KampaNuly je

  • podpora zdravotně či jinak postižených občanů žijících v Praze 1,
  • podpora subjektů neziskového sektoru – občanských sdružení, spolků, či jiných subjektů, které se zaměřují na charitativní činnost,
  • podpora spolkové činnosti na území Městské části Praha 1 a jednotlivých projektů na jejím území,
  • ochrana kulturního historického dědictví a podpora historických tradic s cílem ochránit genia loci Městské části Praha 1.

Podpořili jsme řadu projektů jednotlivých spolků či občanských sdružení – Malostranské vinobraní, Malostranský candrbál, Kampa střed světa, Veleobec Baráčníků, a další. Pro naše nejmladší jsme realizovali společný projekt s Akademií Jaroslava Foglara – velkou soutěžní hru 7 divů staropražských uliček, uspořádali jsme Betlémskou sbírku. Na základě velkého množství podnětů připravujeme plán podpory dalších charitativních cílů.

Máme velkou radost, že KampaNula získává stále více podporovatelů a příznivců, kteří jsou připraveni pomoci. Všem těm patří velký dík!