KampaNula pořádá a spolupořádá (květen – červen 2017)

Malé Toulky pro zasloužilé Nápadníky – mají nápady a sami vedou Toulky: Kostel sv. Havla a zvon Václav, Chrám sv. Víta a zvon Zikmund, Podzemí + příběh Pražského hradu…

2.- 4. 6. Skautský tábor Miličín s Muzikanty z Kampy (info V. Zikmundová a P.Hejma)

Čtvrtek 22. 6. VI. PROSTŘENÝ STŮL na Malostranském náměstí pro Konzervatoř J. Deyla a Nadaci Artevide

Doporučuje:

Pondělí 5. 6. 18.00 Mostecká 1 – Juditina věž. Pacassiho přestavba Pražského hradu, PhDr. Richard Biegel – pořádá Klub Za starou Prahu

Středa 7. června od 19.00 hodin. Koncert Pražského hradčanského orchestru Josefa Kocůrka+Jiřky Šatlavy, v kostele Sv.Jana Křtitele Na Prádle (Říční ul.) Zakončení v Šatlavě.

Úterý 12. 6. Malostranský hřbitov – předchůdce Vyšehradského, hroby významných osobností. Sraz v 16.30 u vchodu, Plzeňská ul., tram. 9,14, Bertramka. Pořádá Agentura Porta Praga, Dr. Havlovcová.

Úterý 13. 6. 19:00 Časování Hynka Žirovnického, v kavárně ČAS

Pondělí 19. 6. 17:00 Literární výlet Eugena Brikciuse (pozvánka přijde) napište si o další informace na skturas@gmail.com

Pátek 23. 6. ve 20:30 Pražské sbory s dirigentem a orchestrem – Česká mše vánoční – Kampa pod schody