O konferenci KMSSS

Zveme na Konferenci KMSSS, opakovaně konanou pro povzbuzení a „zviditelnění“ středu Prahy. Setkání historiků, umělců, spisovatelů, politiků (zastupitelů), spolků ale především občanů, které je každoročně zaměřeno na ochranu historického území, genia loci Prahy 1, Kampy a Malé Strany především. Z programu Konference je vidět rozsah i zájem významných osobností pomoci tomuto úkolu, který společně celoročně prosazují četné kluby, spolky, společnosti i jednotlivci.

Každý rok je třeba čelit mnohým nepěkným útokům ze strany úřadů, podnikavých zlatokopů atd., které by toto území nenávratně poničily. Zatím se za těch 10 let snahy mnohému podařilo zabránit a tuto oblast i pro lidi vylepšit. Zachránil se park na Kampě před zbytečně rozsáhlou rekonstrukcí za obrovské peníze (více než 140 mil. Kč), což by kácením, silnicí středem a velkými betonovými plochami zcela změnilo jeho klidnou podobu. Stačí pár mil. Kč na opravu trávníku, cest, zavlažení…

Na Malé Straně se ustavily další spolky a jejich programy a setkání v klubech i na náměstích vylepšují občanský život v jinak turisticky zaplněném městě. Infrastruktura se pomalu vylepšuje, ale lidi jsou tu, znají se a na ulicích a v parcích se setkávají se psy a malými dětmi. Také s přáteli, co tu již nebydlí, ale rádi sem docházejí i vícekrát týdně do hospůdek zpívat, do divadel a na koncerty do klubů, na výstavy. Jsou tu rádi, na ulici i v parku se pozdraví, což jinde v Praze není.

Vázla a prodražila se za peníze daňových poplatníků i oprava Werichovy vily. Došlo i k necitlivému kácení zdravých velkých topolů na Kampě. Náhradou vysazeno 5 tenkých sterilních doubků. Z důvodu potřeby další spisovny OU a v rámci výstavby obrovských garáží, se měla zavřít i Litografická dílna v Říční 11 Martina Boudy. Je zde přes 80 let – evropský unikát! Na nátlak široké umělecké veřejnosti a opozičních zastupitelů od záměru upuštěno. Nyní se bojuje i o sochařský atelier Wichterlových na Újezdě.

Klub Za starou Prahu čelí útoku na svoji existenci. OU žádá vyklizení Juditiny věže a zbytečnou, drahou přestavbu na „turistické průchozí místo“. Nectí devadesátiletou tradici Klubu ani památku nejvyšší hodnoty, kterou by přestavba historicky znehodnotila.

Konference bude ve čtvrtek 22. 3. v Malostranské besedě (s následným hraním Muzikantů z Kampy). Doplní otázky a odpovědi i ze Sousedských debat se zastupiteli v Domečku – Salle v parku na Kampě (od února úterky á 14 dní). X. Happening bude v sobotu 7. dubna v parku na Kampě.

 

Za organizátory Dr. Jiří Kučera