Proklamace nadačního fondu – občanského sdružení KampaNula

kampanulaoslogomale

Uznáváme za povinnost nás, Pražanů po celé Praze 1 roztroušených, pro větší pospolitost sousedstva našeho, pro podporu všech potřebných v našem sousedství a pro podporu všemožné zábavy a kratochvílí či rozmnožení užitečných vědomostí v Praze naší krásné všemožně oučinkovati.

Uznáváme Prahu 1 za místo neskonalého genia loci, které je nutno ochraňovati, za místo, kde spolků všemožných jest, kteréžto základním kamenem našeho soužití a rozvoje místa žití našeho jsou, a protož uzavíráme vyzvati všechny sousedy, živnostníky a další osoby nejen v Praze 1 bydlící peníze sbírati, za které se podporovati mají všichni ti, kteří naší podporu si zaslouží.

V PRAZE 1, NA SVÁTEK SV. MIKULÁŠE – 6 . PROSINCE 2011
Zakladatelé NF (O.s.) KampaNula
Petr Hejma, Jiří Kučera, Ondřej Höppner

(Inspirováno proklamací českých krajanů, která byla vydána na ustavující schůzce Sbírky na podporu Národního muzea svolané Vojtou Náprstkem 28. června 1855 v americkém Milwaukee)