Přemyslovci a Lucemburkové

Úterý 28.11.Dcery českých panovníků – Přemyslovci a Lucemburkové.

Budeme si povídat  o Anně Přemyslovně, Markétě Přemyslovně a Anežce Přemyslovně – všechny tři byly sestrami Elišky Přemyslovny (vlastní i nevlastní ) , zajímat nás bude Alžběta Lucemburská, jediná dcera Zikmunda Lucemburského a také Eliška Zhořelecká, vnučka Karla IV.

Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu.

Přednáška se koná od 16.30 v Juditině věži v prostorách Klubu Za starou Prahu. Vstupné 60/50 Kč, členové KZSP 20Kč,

průvodkyně z Agentury Porta Praga PhDr. E. Havlovcová.