Sešlost členů a příznivců KampaNuly

ve čtvrtek 25. ledna v klubu Šatlava na Malé Straně.

Postupně přes 20 účastníků projednalo organizační záležitosti. Bylo poděkováno všem, zvláště těm nejlepším. Podrobně referováno ve Zprávě o činnosti – co se povedlo a co bude dál. Plán akcí pro rok 2018 živě doplňován. Jak stěžejní benefiční akce + páteř činnosti – Učené Toulky. Přibyly nápady na novinky.

Pořádáme: Pondělky 18-19:30.. E N E R G E T I C K Á   C V I Č E N Í.. na půdě Domečku – Sally tereny v parku na Kampě

Úterý 27. 2. 17:00 Učená Toulka Muzeem Karlova mostu, Sv. Anežka Česká, Křižovníci…, občerstvení, vstup 100Kč

Středa 14. 3. 17:17 Učená Toulka v Šatlavě, archeolog Dr. Zdeněk Dragoun: Co bylo před Šatlavou a pod ní? Vstupné

Připravujeme: Další toulky: Kostel sv. Havla, Petřín IV., Skautské    legendy, Okolopražské menhiry, Architektura hranice Žižkova a Vinohrad, Hradby Karla IV.+ Korunovační klenoty v Kaprovce, Nový Svět + Kapucíni, Podzemí Baráčnické rychty, Historie Petrské čtvrti, Dr. J. Sedmík 2x Dějiny prostituce Malé Strany i Starého Města, Konference KMSSS, Parník, Čarodějnice, Miličín, Prostřený stůl MS + Betléms. nám. Návštěvy akcí Baráčníků i Rybářů Prahy 1, Betlémské i Petrské čtvrti.

Vše prolíná podpora zdravotně postižených dětí i nově seniorů (ve spolupráci s Klubem Šatlava), nová je i podpora speciálních tanečních spolu Malostranskou besedou, stále akcí Skautu a Baráčníků. Spolupráce je dobrá s dalším spolky a společnostmi: Letní poloha, Kavárna Mlýnská, TURAS, NOHYB, TAK, Muzikanti z Kampy, Klub Za starou Prahu, KC Kampa, Museum Kampa, SOPMSH, Zlatá Praha, KPGM, Klub Šatlava, Kocour Tobě, Vojanovy sady, Malostranské noviny, Hasiči i Měst. policie Praha 1. Podporujeme vznik nových společností i klubů (např. hudebních) na Malé Straně i na Starém a Novém Městě.

Doporučujeme navštívit: Od pol. února úterky á 14 dní: Sousedská předvolební setkání se zastupiteli Prahy 1, Domeček na Kampě (KC Kampa) …….Akce Klubu Za starou Prahu, Kavárny Čas, Music clubu M (Mostecká) 4, Nicolasbaru (Tržiště 10), SOPMSH, KC Kampa, Malostrans-ké besedy, HaFu, Malého Glena, Kavárny Míšeňská 3, NapaBaru, Dobré Trafiky+Kavárny (Újezd 37), Klubu Šatlava. Koncerty a akce AMU, Muzea hudby, Musea Kampa, Werichovy vily, kostela Sv. J. Křtitele Na prádle, divadel Kampa, Rubín a Na prádle, v létě kavárny Taussig ve Vlašské.

i vynikající, již tradiční hudební akce:    Vždy druhou neděli 16-19:00 JAM JAZZ na Kampě v Salle-Domečku. Staří jazzmani a krásné zpěvačky. …Vždy třetí pondělí 19-23:00 Zpívání i tanec – spolek Kotva, Jirka Zemánek a další muzikanti v Šatlavě bez kouře. 1x měs. Pražská dixielandová společnost & Hot sisters v klubu Šatlava

Sobota 10. 2. 13:00 MALOSTRANSKÝ MASOPUST

Sobota 24. 2. TURAS BÁL s Deformací a m.m.m6 v Dejvické nádražce

Čtv. 22. 3. 17:17 KONFERENCE – KAMPA, MALÁ STRANA, PRAHA1 – STŘED SVĚTA. Po 19:00 zahrají veškerá uskupení Muzikantů z Kampy a Malé Strany i k tanci.