Maršál Radecký a jeho pomník

KampaNula pořádá Učenou Toulku Malostranským náměstím

Sraz ve středu 17.05. 2017 v 17:05 v podloubí vedle Malostranské besedy.

Maršál Radecký a jeho pomník. Slovem provázejí předseda Klubu Šatlava a Klubu přátel Glena Millera, spisovatel Richard Händl a předseda Spolku Radecký Praha a místopředseda Klubu Za Starou Prahu Ing. Arch. Jan Bárta

Následné posezení s diskusí v Šatlavě

Dobrovolné vstupné!

www.radecky.org