Vernisáž výstavy Konec doby klecové

VELKÉ ZPRÁVY:

Vernisáž výstavy Konec doby klecové

Kavárna Čas, Praha, 1. 11. 2017

Výstavu jménem KampaNuly a mnoha malostranských spolků uvedl Dr. Jiří Kučera. Všechny potěšil sdělením, že Kampa a Malá Strana jest nejen pro nás Středem světa a rádi zde tento počin vítáme, zvláště dnes v den 75-tých narozenin Marty Kubišové, přední podporovatelky této organisace. Všichni věříme, že dnešní výstava otevře mnoha lidem oči a budeme moci již třeba do roka uspořádat společně na Kampě výstavu daleko rozsáhlejší.

Dobrý podvečer, dámy a pánové,

jmenuji se Romana Šonková a srdečně Vás vítám na slavnostním otevření výstavy s názvem Konec doby klecové v těchto krásných prostorách kavárny Čas s unikátní atmosférou starobylé a tajemné Malé Strany. Výstava je to poněkud jiná, než na jaké jsou zdejší návštěvnici zvyklí. Obvykle se tu vystavují umělecká díla, naše výstava nemá uměleckou hodnotu. Jejím účelem je podat svědectví o tom, jak miliony zvířat, která využíváme pro výrobu potravin, žijí uvězněny v klecích velkochovů, důsledně ukrývány před našimi zraky. Doufáme, že toto svědectví vyvolá v lidských srdcích soucit.

Soucit ve světovém zemědělství, Compassion in World Farming se jmenuje mezinárodní organizace, pro kterou pracuji a která si dala za cíl do roku 2050 ukončit průmyslové velkochovy hospodářských zvířat. A právě klec je jedním z nejkrutějších symbolů velkochovů. Compassion založil už v roce 1967, tedy právě před 50 lety, britský farmář, který choval na svých pastvinách krávy. Byl ale zděšen tím, jak se zemědělství překotně intenzifikuje a zvířata se přesouvají z pastvin a výběhů a zavírají se v ohromném množství do těsných holých klecí nebo přecpaných hal, kde se z nich stávají pouhé výrobní jednotky na produkci masa, mléka a vajec. Protože se mu nepodařilo přesvědčit už existující ochranářské organizace, aby se tím začaly zabývat, založil organizaci vlastní. Ta se postupně rozvíjela a dnes má Compassion kromě svého ústředí poblíž Londýna další kanceláře a své zástupce v 9 zemí Evropy, v USA, Číně a Jihoafrické republice.

Za dobu své existence tato organizace díky svým kampaním zásadně přispěla k uzákonění unijního zákazu držení telat v úzkých kotcích, kde se nemohla ani otočit, holých klecí, kde slepice nemohly ani roztáhnout křídla a zákazu chovat prasnice po celou dobu březosti v klecích, kde mohou jen sedět, ležet nebo stát. Největším úspěchem je uznání, že všechna zvířata jsou cítící tvorové a je třeba brát ohled na jejich potřeby při tvorbě politik EU, což je zakotveno v Lisabonské smlouvě z r. 2009. Přesto všechno kruté praktiky velkochovů stále pokračují.

Proto jsme na podzim roku 2014 zahájili náročnou celoevropskou kampaň KONEC DOBY KLECOVÉ s cílem ukončit používání všech klecí pro hospodářská zvířata v EU. Během 3 let kampaně se nám povedlo provést a zveřejnit investigace v klecových velkochovech králíků, slepic, křepelek a prasnic v řadě zemí EU včetně ČR, nasbírat více než 600 000 podpisů po celé EU na petici za ukončení klecových chovů králíků a přesvědčit Evropský parlament, aby vytvořil a odhlasovat zprávu, která požaduje zásadní zlepšení podmínek chovu králíků. Podařilo se nám také přesvědčit řadu mezinárodních řetězců supermarketů, restaurací, hotelů a dalších podniků, aby přestaly prodávat či používat klecová vejce či se k tomu zavázaly do budoucna. Na příští rok plánujeme opravdu velkou věc – vyhlášení tzv. evropské občanské iniciativy vyzývající Evropskou komisi k zákazu veškerých klecových chovů hospodářských zvířat. Budeme muset nasbírat milion ověřených podpisů z celé EU. Pokud se nám to za jediný rok povede, Evropská komise se bude muset naším požadavkem seriózně zabývat.

K dosažení našich velmi vysokých cílů vede ještě dlouhá cesta a potřebujeme k tomu pomoc a podporu co největšího počtu soucitných lidí. Ráda bych teď velice poděkovala paní Báře Polákové, která nám přišla osobně vyjádřit svou podporu jako zástupkyně naší galerie soucitných osobností, jejichž výroky jsou součástí naší výstavy. Velmi si vážíme toho, že svou popularitu používá ve prospěch hospodářských zvířat, což je zatím bohužel spíš výjimečné. Prosím o velký potlesk!

Dále mi dovolte představit Vám další soucitnou dámu, která se nám sama přihlásila a zorganizovala dnešní vernisáž a výstavu ve svém volném čase, aby tak rozšířila poselství naší kampaně. Srdečně děkuji paní Daneale Fialové (potlesk)…

Dovolte mi představit naše další hosty, dvě éterické bytosti, které si pro vás připravily krátké hudebně poetické vystoupení.

Autorem hudby i básní je Sri Chinmoy, významná duchovní osobnost, člověk mnoha dovedností a vnitřních darů, který svůj život zasvětil šíření poselství míru, lásky a harmonie po celém světě. Na harfu zahraje Ramita a básně přednese moje dcera Bára. Ve svém volném čase se dívky rády věnují meditaci, duchovní hudbě a poezii. Věří, že poslechem a hraním oduševnělé hudby se vyvíjíme a rozšiřujeme lásku a mír. Obě jsou už řadu let vegetariánky.

Po této porci delikátní potravy pro duši, bych vaši pozornost ráda zaměřila na potravu pro tělo. Shodou okolností je 1. listopad vyhlášen Světovým dnem veganství – já osobně dnes slavím první výročí svého vlastního veganství. Po 14 letech vegetariánství jsem konečně poslechla hlas svého srdce a začala se živit čistě rostlinnou stravou. Nelekejte se, nebudu vás všechny vyzývat nebo dokonce nutit udělat totéž. My v Compassion nejsme zastánci myšlenky, že celé lidstvo musí okamžitě přestat jíst maso a další živočišné výrobky, protože na to zkrátka většina lidí není připravena. Představte si ale, že máte před sebou sotva vylíhlou slepičku a že jí můžete vybrat, jaký život povede. Zavřete ji do klece, nebo ji vypustíte na louku? Takový výběr totiž dělají všichni, když si kupují vejce. Ovšem nejen kvůli zvířatům samotným, ale i kvůli přírodě, půdě, vodě, klimatu a našemu zdraví, je nezbytné, aby průměrná celosvětová konzumace masa, mléka a vajec významně poklesla. O tom, jaké škody páchají průmyslové velkochovy, se můžete dočíst v této knize – Farmagedon: Skutečná cena levného masa, kterou napsal ředitel Compassion Philip Lymbery a která už je k mání i v češtině. Philip v knize vysvětluje, že Farmagedon se dá odvrátit tím, že lidé budou jíst živočišné potraviny pocházející od zvířat chovaných na pastvinách, ve výbězích a v ekologických chovech a občas si dají bezmasé či veganské jídlo, a jak už mnozí z vás určitě dobře vědí, čistě rostlinná jídla mohou být plnohodnotná, zdraví prospěšná a chutná. Ráda bych vás teď pozvala, abyste se o tom přesvědčili sami ochutnáním malého veganského občerstvení, které jsme pro vás připravili.

A samozřejmě vás chci pozvat k prohlídce výstavy. Doufám, že vás fotky zvířat a výroky našich soucitných celebrit budou inspirovat k podpoře kampaně. Ona totiž každá generace rozhoduje o tom, jak moc nespravedliví a krutí vůči zvířatům jsme. A já věřím, že nastal čas, aby se naše generace rozhodla ukončit dobu klecovou! Připíjím na zdraví a na soucit.

Děkuji, že jste přišli, děkuji za pozornost a přeji příjemnou zábavu.