Zima 2017 – KampaNula pořádá a doporučuje

K A M P A N U L A pořádá:

Pondělky od 18h..E N E R G E T I C K Á   C V I Č E N Í.. od listopadu přesun na půdu Domečku – Sally tereny v parku na Kampě,

Úterý 21.11. 2017 se Učená Toulka Havelské město, z technic. důvodů RUŠÍ (bude v lednu)!

Neděle 3.12.16:00 Vánoční strom KampaNuly – Betlém. nám.

Úterý 12. 12. 18-200 : Výroční schůze KampaNuly a přátel

Neděle 24.12. od 15:00 Štědroodpolední hraní Muzikantů z Kampy u sochy Bruncvíka

 

Doporučuje:

Úterky 14.11. a 12.12. cca od 20:00 NEPUBAND v Šatlavě

Sobota 25. 11. 20:00 MINIPLES v Kavárně Čas

Úterý 28. 11. od 16:30 Dcery českých panovníků – v Juditině věži – Přemyslovci a Lucemburkové.(Porta Praga + KZSP)

19:00, Bohnická divadelní společnost v Šatlavě: Morodochium režie: Martin Učík

Pá- ne 1.-3.12. Dobročinný trh v Maltézském paláci

Neděle 3.12. 17:00 Vánoční strom Cafe de Paris pro KJD na Velkopřevorském nám..

Úterý 5.12. 17:00 Mikuláš + Malostranské vánoce na Kampě (SOPMSH)

Pátek 8.12. 18:00 Koncert Pepy Kocůrka a Hrdčanského orchestru v Kostele Sv. Jana Křitele Na prádle

Sobota 23. 12. v 14:30 Pražské sbory s orchestrem a dirigentem Česká mše vánoční po Karlovým mostem

Neděle 24.12 od 14:30 Koledy s HaF pod Karlovým. Mostem